บริษัท ไอทรีนิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 7 อาคาร เดอะไอทีมอลล์ ชั้น 4 ห้อง 4 พี 27
ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 11:00 – 18:00 น. (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
โทร. 02 642 0304  แฟกซ์. 02-642-0306

Hotline :  099-217-6151

(ทุกวัน เวลา 9:00 – 20:00 น.)