บริษัท ไอทรีนิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 7 อาคาร เดอะไอทีมอลล์ ชั้น 4 ห้อง 4 พี 27
ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 11:00 – 19:00 น.
โทร : 02 642 0304 
แฟกซ์ : 02-642-0306
Email : contact@itrinitydell.com

Hotline :  099-217-6151

(ทุกวัน เวลา 9:00 – 20:00 น.)